تقاضا تصویر تصویری سرگرمی مشاهده

تقاضا: تصویر تصویری سرگرمی مشاهده سرگرمی عکس منتخب روز

افت طلا زیر سایه دلار نیرومند

طلا در آستانه ثبت بیشترین کم کردن قیمت هفتگی و ماهانه در امسال میلادی قرار دارد. زیاد کردن قیمت بازدهی اوراق خزانه آمریکا در کنار تقویت شاخص دلار باعث اف..

ادامه مطلب