تقاضا تصویر تصویری سرگرمی مشاهده

تقاضا: تصویر تصویری سرگرمی مشاهده سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی , بانک مرکزی

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۱۵ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آ

رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی , بانک مرکزی

بانک مرکزی ؛ رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی

عبارات مهم : مرکزی

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۱۵ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن و ۲ گروه دیگر کم کردن نشان می دهد.

به گزارش ایلنا؛ در هفته نهایی به پانزدهم تیر ماه قیمت لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۰.۲ درصد، سبزی های تازه ۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۰.۸ درصد، قند و شکر ۱.۵ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن و قیمت تخم مرغ ۱.۸ درصد و میوه های تازه ۱.۵ درصد کم کردن یافت.

لبنیات و تخم مرغ

رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی , بانک مرکزی

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه عوض کردن نکرده بود.

قیمت سایر اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۱.۱ درصد زیاد کردن یافت. بهای تخم مرغ معادل ۱.۸ درصد کم کردن داشت و شانه ای ۱۱۵۰۰۰ الی ۱۸۰۰۰۰ ریال فروش می رفت.

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۱۵ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آ

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۴ درصد کم کردن ولی بهای برنج داخله درجه یک ۰.۶ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۹ درصد زیاد کردن یافت. در گروه حبوب قیمت نخود، لپه نخود و لوبیا قرمز ثابت بود. بهای سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۰.۹ درصد زیاد کردن داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی های تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه ها متفاوت بودند به قیمت مصوب شرکت میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی , بانک مرکزی

میوه فروشی های سطح اقلام میوه و سبزی های تازه را عرضه کردند که در گروه میوه های تازه قیمت انگور معادل ۲۰.۱ درصد، طالبی ۲.۴ درصد و موز ۳ درصد کم کردن ولی بهای سایر اقلام بیم ۱.۷ درصد تا۷.۳ درصدافزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل ۷.۷ درصد کم کردن ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۱۶.۴ درصد زیاد کردن داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۵ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد و قیمت گوشت مرغ ۰.۸ درصد زیاد کردن یافت.

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی در هفته نهایی به ۱۵ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آ

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.۲ درصد، شکر ۰.۸ درصد، چای خارجی ۰.۱ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۶ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد زیاد کردن داشت.

رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی , بانک مرکزی

تغییرات یکساله

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته نهایی به پانزدهم تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد، تخم مرغ ۴۷.۱ درصد، برنج ۵.۷ درصد، حبوب ۱.۲ درصد، میوه های تازه ۵۲.۳ درصد، سبزی های تازه ۱۵.۱ درصد، گوشت قرمز ۲۳.۹ درصد، قند و شکر ۱.۳ درصد، چای ۱۹.۳ درصد، روغن نباتی ۸۷ درصد رشد داشت؛ البته قیمت گوشت مرغ ۳.۱ درصد در این دوره زمانی کم کردن داشته است.

واژه های کلیدی: مرکزی | لبنیات | خوراکی | بانک مرکزی | لبنیات و تخم مرغ | اخبار اقتصادی و بازرگانی

رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی , بانک مرکزی

رشد قیمت ۹ گروه مواد خوراکی , بانک مرکزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz